Ζητώντας gruyere δεν είναι βέβαιο ότι θα πάρουμε πάντα το ίδιο τυρί. Ανάλογα με τον χρόνο τυροκόμισης, την πηγή του γάλακτος, δλδ την θέση που έχουν τα βοσκοτόπια και την ωρίμανση τους οι gruyeres ονοματίζονται σε "απαλές", reserves, alpages ή surchoix.Διαβάστε περισσότερα