Το Provence deli εξειδικεύεται από το 2006 στην επιλογή και διάθεση ανώτερης ποιότητας artisanal τυριών και αλλαντικών. Η θέση αφορά τις πωλήσεις εντός του καταστήματος καθώς και παρουσιάσεις σε επαγγελματίες της γαστρονομίας, και στις αρμοδιότητες εμπίπτει και η διοικητική υποστήριξη. Πρόκειται για μόνιμη απασχόληση εβδομαδιαίας απασχόλησης με Σάββατο. Περιμένουμε το βιογραφικό σας στο cv@provence.gr