Το Provence deli εξειδικεύεται από το 2006 στην επιλογή και διάθεση ανώτερης ποιότητας artisanal τυριών και αλλαντικών. Η θέση αφορά τις πωλήσεις εντός του καταστήματος καθώς και παρουσιάσεις σε επαγγελματίες της γαστρονομίας εντός και εκτός του deli. Πρόκειται για μόνιμη απασχόληση με πλήρες ωράριο, πενθήμερης εργασίας με Σάββατο. Περιμένουμε το βιογραφικό σας στο cv@provence.gr