Το Provence deli εξειδικεύεται από το 2006 στην επιλογή και διάθεση ανώτερης ποιότητας artisanal τυριών και αλλαντικών διαθέτοντας τα είδη του σε βραβευμένα εστιατόρια, διακεκριμένα ξενοδοχεία, δημοφιλή deli & wine bars. Η θέση αφορά τις διανομές εμπορευμάτων με mini van και δεν απαιτεί ειδικής κατηγορίας δίπλωμα. Αφορά πλήρης απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός μηνός . Απαραίτητη η εμπειρία στην διακίνηση εμπορευμάτων. Επιθυμητή η γνώση λογισμικού softone ή άλλου παρόμοιου λογισμικού όπως και η εμπειρία με λειτουργίες αποθήκης. Περιμένουμε το βιογραφικό σας στο cv@provence.gr